Politica de confidențialitate

Informațiile cu caracter personal furnizate de clienți vor fi folosite exclusiv pentru procesarea comenzilor și informarea clienților.
S.C. BORNER DISTRIBUTION S.R.L. nu va înstrăina sub nicio formă informațiile furnizate de clienți către alte entități cu excepția activităților de procesare și livrare a produselor comandate.